çalıştı 1
Örgütsel Adalet İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Alan Araştırması: Van Muradiye İlçesindeki Sağlık Meslek Mensupları

Örgütsel Adalet İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Alan Araştırması: Van Muradiye İlçesindeki Sağlık Meslek Mensupları

6735604
Uluslararası
Hakemli
EBSCO (Humanities International Complete, Humanities International Index, Humanities Source Full Text, Humanities Source Ultimate, Political Science Complete, The Belt and Road Initiative References Source), MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Index Copernicus, Index Islamicus, SOBIAD,TEI (Türk Eğitim İndeksi)
Örgütsel Adalet İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Alan Araştırması: Van Muradiye İlçesindeki Sağlık Meslek Mensupları
ÖZTÜRK CEMAL,ÇINARBAY ÖMER
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe
12
2020
13
75
647
657
1307-9581
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
5062724
2024-01-09 11:03:56
Özgün Makale
https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt13/sayi75_pdf/6iksisat_kamu_isletme_turizm/cemal_ozturk.pdf