Timur’u Geçmek: Akkoyunluların Osmanlılara Karşı Üstünlük İddiaları /Surpassing Timur: Superiority Claims of the Aqquyunlus Over the Ottomans

6707970
Uluslararası
Hakemli
AHCI
Timur’u Geçmek: Akkoyunluların Osmanlılara Karşı Üstünlük İddiaları /Surpassing Timur: Superiority Claims of the Aqquyunlus Over the Ottomans
GENÇ VURAL
The Journal of Ottoman Studies
Türkçe
6
2019
54
27
55
0255-0636
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
5039008
2020-12-28 13:02:54
Özgün Makale