çalıştı 1
Bitlis İlinin Doğal Afet Çeşitliliğinin Değerlendirilmesi

Bitlis İlinin Doğal Afet Çeşitliliğinin Değerlendirilmesi

6707838
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Bitlis İlinin Doğal Afet Çeşitliliğinin Değerlendirilmesi
Ekinci Rezzan, BÜYÜKSARAÇ AYDIN, EKİNCİ YUNUS LEVENT, IŞIK ERCAN
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi
Türkçe
2
2020
6
1
1
11
2528-9640
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
5038971
2021-10-03 16:44:14
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.21324/dacd.535189