SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANSIN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: DJSI GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR ÖRNEĞİ

6691964
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANSIN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: DJSI GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR ÖRNEĞİ
EREN BİNALİ SELMAN,GÜLER ÖZÇALIK SEVİNÇ
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi
Türkçe
6
2020
55
3
1803
1821
2148-1237
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
5026436
2024-04-29 14:48:42
Özgün Makale