The Interdependence of Bitcoin and Financial Markets: A Copula-Garch Approach

6691939
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
The Interdependence of Bitcoin and Financial Markets: A Copula-Garch Approach
EREK MUSTAFA SALİM,EREN BİNALİ SELMAN
Liberal Düşünce Dergisi
İngilizce
6
2020
25
98
35
63
1300-8781
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Yatırımlar ve Portföy Yönetimi>Davranışsal Finans
5026420
2023-03-27 21:55:09
Özgün Makale