çalıştı 1
Siirt İli Merkez İlçede Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları veEtkileyen Faktörler

Siirt İli Merkez İlçede Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları veEtkileyen Faktörler

6671616
Uluslararası
Hakemli
SOBİAD
Siirt İli Merkez İlçede Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları veEtkileyen Faktörler
KİBAR MUSTAFA,YILMAZ AYHAN,MİKAİL NAZİRE
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
Türkçe
4
2020
10
1
97
111
2459-0614
Elektronik
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
5010212
2021-01-13 00:00:00
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/buyasambid/issue/55551/646880