Pazar Yönlülük ve İnovasyonun Performans Üzerindeki Etkisi: Antalya’da Bir Araştırma

6656115
Ulusal
Hakemli
Assos
Pazar Yönlülük ve İnovasyonun Performans Üzerindeki Etkisi: Antalya’da Bir Araştırma
ŞİMŞEK HATİCE
Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
Türkçe
2019
2602-2753
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Pazarlama
4999674
2020-12-17 11:57:37
Özgün Makale