Effects of compulsory public service on job satisfaction and loneliness in Turkish civil servants

6530369
Uluslararası
Hakemli
ESCI: Emerging Sources Citation Index
Effects of compulsory public service on job satisfaction and loneliness in Turkish civil servants
GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT,BİLEK GÜNAL
Digest of Middle East Studies
İngilizce
10
2020
29
2
251
265
1060-4367
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar>Veri analizi
4912969
2023-03-31 15:24:07
Özgün Makale
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dome.12214