çalıştı 1
Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Özellikler Yönünden İncelenmesi: MeslekYüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Görgül Bir Araştırma

Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Özellikler Yönünden İncelenmesi: MeslekYüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Görgül Bir Araştırma

6486916
Uluslararası
Hakemli
Endekste taranmıyor
Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Özellikler Yönünden İncelenmesi: MeslekYüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Görgül Bir Araştırma
ERÇELİK MEHMET AKİF,MENGEŞ ERSİN
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Türkçe
2
2019
6
5
418
429
2148-9963
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Pazarlama
4881343
2024-02-26 12:21:45
Derleme Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/45617/567541