Konuşma Eğitimi ve Retorik Sanatının İletişimdeki Önemi Üzerine (On The Importance of Speakıng Training and Rhetoric Art in Communication)

6418104
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Konuşma Eğitimi ve Retorik Sanatının İletişimdeki Önemi Üzerine (On The Importance of Speakıng Training and Rhetoric Art in Communication)
ULUTAŞ NURULLAH
IJLA (International Journal of Language Academy
Türkçe
12
2019
7
4
28
54
2342-0251
Elektronik
Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
4828547
2022-01-10 14:42:03
Özgün Makale
http://www.kongre2020.com/5-uluslararasi-sosyal-ve-beseri-bilimler-kongresi-ispec.html