çalıştı 1
Kapalı Otopark Aydınlatmasında Floresan ve LED Lambanın Enerji Verimliliği Açısından Karşılaştırılması

Kapalı Otopark Aydınlatmasında Floresan ve LED Lambanın Enerji Verimliliği Açısından Karşılaştırılması

6398450
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Kapalı Otopark Aydınlatmasında Floresan ve LED Lambanın Enerji Verimliliği Açısından Karşılaştırılması
KOCAMAN BEHÇET
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Türkçe
9
2020
10
3
1640
1648
2146-0574
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4812432
2021-01-23 00:00:00
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/56289/670665