çalıştı 1
8 Numaralı Vidin Şer’iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi(Introduction and Index of Vidin Ser’iyya Registry Number 8)

8 Numaralı Vidin Şer’iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi(Introduction and Index of Vidin Ser’iyya Registry Number 8)

6346026
Uluslararası
Hakemli
Eurasian Scientific Journal Index
8 Numaralı Vidin Şer’iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi(Introduction and Index of Vidin Ser’iyya Registry Number 8)
KIRAYİT YUNUS
Journal of International Eastern European Studies
Türkçe
6
2020
2
1
102
139
2687-3346
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
4773153
2020-07-01 16:06:21
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiees