Roman Temsilcisi Ümit Deniz in Romanlarında Cinayet Kurgusu

623874
Uluslararası
Hakemli
ahcı
Roman Temsilcisi Ümit Deniz in Romanlarında Cinayet Kurgusu
ULUTAŞ NURULLAH,SÜPHANDAĞI İSMAİL,ABUKAN MEHMET
Turkısh Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic)
Türkçe
2012
2515
2529
Basılı
Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
533857
2016-01-06 12:10:12
Özgün Makale