6223883
Uluslararası
Özet bildiri
Predicting the Financial Performance of Transportation Companies Listed in BIST via Machine Learning Algorithms
ATLAS MAHMUT, BAYAZİT BEDİRHANOĞLU ŞULE, DEMİR EZGİ, KARAMAŞA ÇAĞLAR
20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
İngilizce
Yayımlanmış
21.03.2023
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>Veri Analitiği>Yöneylem Araştırması>Yönetsel Karar Verme Teknikleri>Machine learning algorithms,prediction,transportation,financial performance
Sözlü Sunum
14.02.2020
12.02.2020