çalıştı 1
Modellenen Bir Jet Türbin Pervanesine Uygulanan Kaplamaların Simülasyon Tabanlı Statik Analizi

Modellenen Bir Jet Türbin Pervanesine Uygulanan Kaplamaların Simülasyon Tabanlı Statik Analizi

6196728
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Modellenen Bir Jet Türbin Pervanesine Uygulanan Kaplamaların Simülasyon Tabanlı Statik Analizi
ÖZEL SERKAN,ÖZCAN AZEB
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
1
2021
10
1
105
112
2147-3129
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
4657033
2021-12-28 09:22:33
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904840