çalıştı 1
The Dissociation of Hydrogen Atom from Neutral and Ion Magnesium Hydrid with the Bombardment of Free Hydrogen Atom

The Dissociation of Hydrogen Atom from Neutral and Ion Magnesium Hydrid with the Bombardment of Free Hydrogen Atom

6125861
Uluslararası
Hakemli
Endekste taranmıyor
The Dissociation of Hydrogen Atom from Neutral and Ion Magnesium Hydrid with the Bombardment of Free Hydrogen Atom
KARABULUT EZMAN,YILMAZ ENGİN
Journal of Physical Chemistry and Functional Materials
İngilizce
12
2019
2
2
95
105
2651-3080
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
4607550
2020-06-19 14:35:34
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jphcfum