çalıştı 1
Türkiye’nin Afetlere Hazırlık Politikalarının Toplum Algısı Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi: Van-Bitlis İlleri Örneği

Türkiye’nin Afetlere Hazırlık Politikalarının Toplum Algısı Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi: Van-Bitlis İlleri Örneği

6108786
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Türkiye’nin Afetlere Hazırlık Politikalarının Toplum Algısı Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi: Van-Bitlis İlleri Örneği
UĞUR Ahmet,IŞIK METİN
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi
Türkçe
1
2020
6
1
98
118
2528-9640
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
4595365
2021-01-09 10:04:11
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.21324/dacd.542528