6044871
Uluslararası
Özet bildiri
Pediatri Hemşirelerinin Çocukta Ağrı Yönetimi Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
AKYİĞİT ELİF,GÜZEL ALİ,TETİK METİN HATİCE
INCARE 2019
Türkçe
Yayımlanmış
19.11.2019
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik Eğitimi
Sözlü Sunum
03.11.2019
01.11.2019