çalıştı 1
Dünyada ve Türkiye’de Manda Yetiştiriciliğinin Durumu ve Geleceği

Dünyada ve Türkiye’de Manda Yetiştiriciliğinin Durumu ve Geleceği

5980122
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Dünyada ve Türkiye’de Manda Yetiştiriciliğinin Durumu ve Geleceği
YILMAZ AYHAN,KARA MUHAMMET ALİ
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
Türkçe
9
2019
2148-2306
Basılı
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
4499015
2020-01-23 02:44:57
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.19159/tutad.598629