Cu Alaşımı Yüzeyine GTA Yöntemiyle Alaşımlanan Fe Mn Tabakasının Mikroyapı ve Sertlik Üzerine Etkisinin İncelenmesi

584139
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Cu Alaşımı Yüzeyine GTA Yöntemiyle Alaşımlanan Fe Mn Tabakasının Mikroyapı ve Sertlik Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Turhan H., Özel S.
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Türkçe
2005
17
2
266
276
Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
2014-10-21 23:34:17
Özgün Makale