çalıştı 1
Minkowski 3-Uzayında Timelike Normalli Eğrilerin N-Bishop Çatısına göre Slant Helisleri

Minkowski 3-Uzayında Timelike Normalli Eğrilerin N-Bishop Çatısına göre Slant Helisleri

5768242
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Minkowski 3-Uzayında Timelike Normalli Eğrilerin N-Bishop Çatısına göre Slant Helisleri
KUŞAK SAMANCI HATİCE,Yıldız Ayhan
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
12
2019
12
3
1454
1467
1307-9085
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
4358117
2020-01-17 11:14:22
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/erzifbed