Zeccac’ın (ö. 311/923) Esbab-ı Nüzul Rivayetlerine Yaklaşımı

5753056
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Zeccac’ın (ö. 311/923) Esbab-ı Nüzul Rivayetlerine Yaklaşımı
TAY HEKİM
İslami Araştırmalar
Türkçe
12
2019
30
3
361
382
1300-0373
Basılı+Elektronik
İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
4348280
2021-11-10 20:45:44
Özgün Makale
https://www.islamiarastirmalar.com/tr-index.html