5688953
Uluslararası
Tam metin bildiri
Betonun Mekanik Özelliklerinin Arttırılması Üzerine Yapılan Çalışmaların Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma.
BAYDAŞ TANSU,BOZKURT NUSRET,IŞIK ERCAN,KARACA ERDEM OZAN
1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi,
İngilizce
Yayımlanmış
30.05.2019
Elektronik
https://www.anadolukongre.org/kongre-ki-taplari
Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği
Sözlü Sunum
28.04.2019
26.04.2019