çalıştı 1
KUR’AN’IN BAZI AYETLERİ KAPSAMINDA NEFS KAVRAMININ İNSAN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

KUR’AN’IN BAZI AYETLERİ KAPSAMINDA NEFS KAVRAMININ İNSAN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

5656387
Uluslararası
Hakemli
ebsco, proquest, MLA, İslamicus, Sobiad
KUR’AN’IN BAZI AYETLERİ KAPSAMINDA NEFS KAVRAMININ İNSAN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
TURŞAK MUSA
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türkçe
1
2019
12
63
1303
1313
1307-9581
Elektronik
İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
4286354
2022-03-29 14:21:53
Özgün Makale
http://www.sosyalarastirmalar.com