5621886
Uluslararası
Tam metin bildiri
STRUCTURAL ANALYSIS OF KHACHKAR TOMBSTONES IN DEĞİRMENALTI VILLAGE, BİTLİS
ARKAN ENES,Antep Barış,IŞIK ERCAN,BİÇEN VEDA SEVEN,ULU ALİ EMRE
4.th International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019)
Türkçe
Yayımlanmış
20.12.2019
Elektronik
https://2019.inesegconferences.org/
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı>Mimarlık>Mimari Tasarım
Sözlü Sunum
08.11.2019
06.11.2019