çalıştı 1
Süryanca Liturjik Bir Elyazmasının Süsleme Özellikleri Üzerine İnceleme

Süryanca Liturjik Bir Elyazmasının Süsleme Özellikleri Üzerine İnceleme

5423621
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Süryanca Liturjik Bir Elyazmasının Süsleme Özellikleri Üzerine İnceleme
COŞKUN ÇELİK BETÜL
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
Türkçe
10
2019
43
43
150
156
1300-9206
Elektronik
Güzel Sanatlar Temel Alanı->Geleneksel Türk Sanatları
4146618
2023-06-20 11:39:55
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.32547/ataunigsed.588766