5277202
Uluslararası
Tam metin bildiri
Geçmişin Hakikat Aleminden İnternetin Sanal Alemine Şii-Sünni Diyalog ve Yakınlaşma Çalışmaları
BARCA İBRAHİM
Uluslararası Sanal Alemin Din Eğitimini Geliştirmede Kapasitesi ve Etkisi Sempozyumu
Türkçe
Yayımlanmış
20.12.2017
Basılı+Elektronik
http://p-l.journals.miu.ac.ir/issue_66_428_Volume42CIssue112CAutumn20172CPage1-246.html
İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
Sözlü Sunum
20.10.2017
19.10.2017