çalıştı 1
Ulusal Güvenlik Bağlamında Türkiye’nin İnsani Müdahale Politikası: Suriye Örneği

Ulusal Güvenlik Bağlamında Türkiye’nin İnsani Müdahale Politikası: Suriye Örneği

5260092
Uluslararası
Hakemli
SOBIAD, INDEX COPERNICUS, ACADEMIC RESEARCH INDEX
Ulusal Güvenlik Bağlamında Türkiye’nin İnsani Müdahale Politikası: Suriye Örneği
HAMURCU ALİ,ÖZDEN YÜCEL
ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ
Türkçe
9
2019
14
456
470
2148-5879
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
4044498
2020-10-13 16:05:45
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907