çalıştı 1
Üniversite Öğrencilerinin Film İzleme Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Bingöl Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin Film İzleme Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Bingöl Üniversitesi Örneği

5239293
Uluslararası
Hakemli
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Üniversite Öğrencilerinin Film İzleme Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Bingöl Üniversitesi Örneği
ÖZBEY ALİ ÜLVİ
Ibad Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
9
2019
2536-4642
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
4030768
2020-06-28 18:43:13
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ibad/issue/48122/611725