Kur’an’ı Anlamada Yeni Bir Yöntem Önerisi Olarak Kur’an Arkeolojisi

5105418
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Kur’an’ı Anlamada Yeni Bir Yöntem Önerisi Olarak Kur’an Arkeolojisi
ÖZDEMİR AHMET
İslami Araştırmalar Dergisi
İngilizce
6
2019
30
2
278
297
1304-6810
Elektronik
İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
3949992
2020-06-16 15:40:46
Özgün Makale
https://www.islamiarastirmalar.com/magazine/tr-kurani-anlamada-yeni-bir-yontem-onerisi-olarak-kuran-arkeolojisi-997.html?page=archive