Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-yeterlik İnançlarının İncelenmesi

5035694
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-yeterlik İnançlarının İncelenmesi
TAŞDEMİR CAHİT
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkçe
4
2019
20
1
55
68
1300-2899
Basılı+Elektronik
Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
3911340
2021-09-28 10:30:37
Özgün Makale
https://doi.org/10.17679/inuefd.346943