Aslı Erdoğan ın Anlatılarında Ontolojik sorunlar

501193
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Aslı Erdoğan ın Anlatılarında Ontolojik sorunlar
ÖZGER MEHMET,PARLAKPINAR MURAT
Turkish Studies
İngilizce
1
2012
7
4
2561
2575
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Dilbilim/Dilbilimi
2453879
2017-07-25 12:12:28
Özgün Makale
http://www.turkishstudies.net/Makaleler/769010164_%C3%96zger%20Mehmet-M.Parlakp%C4%B1nar_S-2561-2575.pdf