çalıştı 1
YÖNETSEL SESSİZLEŞTİRME, HİYERARŞİK BİLGİ PAYLAŞIMI VE YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR UYGULAMA

YÖNETSEL SESSİZLEŞTİRME, HİYERARŞİK BİLGİ PAYLAŞIMI VE YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR UYGULAMA

4936712
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
YÖNETSEL SESSİZLEŞTİRME, HİYERARŞİK BİLGİ PAYLAŞIMI VE YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR UYGULAMA
UÇAR ZEKİ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Türkçe
3
2019
179
196
1307-9832
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
3849274
2020-01-23 09:42:57
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/doi/10.18092/ulikidince.519054