A Document on the Kurdish Hakkari Claim to Abbasid Descent

4931857
Uluslararası
Hakemli
Endekste taranmıyor
A Document on the Kurdish Hakkari Claim to Abbasid Descent
Mustafa Dehqan,GENÇ VURAL
Fritillaria Kurdica: Bulletin of Kurdish Studies
İngilizce
3
2018
19
4
12
2353-4052
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
3845821
2019-03-22 12:42:03
Özgün Makale