Şah ile Sultan Arasında Bir Acem Bürokratı:İdris-i Bidlisi’nin Şah İsmail’in Himayesine Girme Çabası

4930880
Uluslararası
Hakemli
AHCI
Şah ile Sultan Arasında Bir Acem Bürokratı:İdris-i Bidlisi’nin Şah İsmail’in Himayesine Girme Çabası
GENÇ VURAL
OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES
Türkçe
6
2015
46
44
75
0255-0636
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
3845203
2023-01-06 14:22:22
Özgün Makale