4761740
Uluslararası
Tam metin bildiri
Okul Sporu Personelinin Okul Sporları İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
ÖTER FATMA,ATLİ MUSTAFA,GÜLLÜ MEHMET
1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
26.04.2018
Basılı
Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Sözlü Sunum
28.04.2018
26.04.2018