Ekstansif Koşullarda Yetiştirilen Kilis Keçilerinde Canlı Ağırlık ve Vücut Ölçüleri Arasındaki Korelasyonlar ve Bazı Tanımlayıcı Ölçüler

4658257
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Ekstansif Koşullarda Yetiştirilen Kilis Keçilerinde Canlı Ağırlık ve Vücut Ölçüleri Arasındaki Korelasyonlar ve Bazı Tanımlayıcı Ölçüler
DAŞKIRAN İRFAN,YILMAZ AYHAN
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
Türkçe
1
2018
15
01
51
56
1302-7050
Basılı
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Zootekni
3599194
2019-01-03 20:21:38
Özgün Makale