çalıştı 1
Ahlat Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ne Ait Üç Bronz Kemer

Ahlat Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ne Ait Üç Bronz Kemer

4549338
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Ahlat Müzesi’nde Bulunan Urartu Dönemi’ne Ait Üç Bronz Kemer
İGİT İLTER,GÖGTAŞ NASIR
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
12
2018
7
2
988
999
2147-5962
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
3482113
2020-01-28 15:31:03
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/bitlissos