4468807
Uluslararası
Özet bildiri
Hitit Devletinin Doğu Anadolu Politikası
AYYILDIZ SEDEF
Iğdır International Congress on Multidisciplinary Studies
Türkçe
Yayımlanmış
05.12.2018
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi
Sözlü Sunum
07.11.2018
06.11.2018