4446335
Uluslararası
Özet bildiri
Mean free path and half value layer values for some alloys at low photon energies
AYGÜN MURAT,HAN İBRAHİM,Yarbaşı Zeynep,NARMANLI HAN EMİNE
28th International Physics Congress of Turkish Physical Society
İngilizce
Yayımlanmış
06.09.2011
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Poster
09.09.2011
06.09.2011