4446146
Ulusal
Özet bildiri
Farklı yoğunluk dağılımlarıyla 6He egzotik çekirdek reaksiyonları üzerine bir araştırma: few-body ve gaussian yoğunluk dağılımları
AYGÜN MURAT
İzmir Yüksek Enerji Fiziği ve Uygulamaları Çalıştayı
Türkçe
Yayımlanmış
19.06.2012
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Poster
23.06.2012
19.06.2012