4444182
Uluslararası
Özet bildiri
Ortaçağ İslam Coğrafyacılarına Göre Bitlis-Ahlat ve Çevresi
AYLAR MUSTAFA
Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu
Türkçe
Yayımlanmamış
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ortaçağ Tarihi
Sözlü Sunum
13.10.2018
11.10.2018