Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum ve Davranışları

4430636
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum ve Davranışları
KOÇ BEŞİR,TATLI HALİM
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
3
2017
7
13
71
82
1309-6672
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat
3340405
2023-07-13 16:19:09
Özgün Makale