Polis Teşkilatlarında Eğitim ve İşe Alma, Karşılaştırmalı Bir Analizi

4425865
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Polis Teşkilatlarında Eğitim ve İşe Alma, Karşılaştırmalı Bir Analizi
ÖZTÜRK CEMAL
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
12
2019
7
Eğitim Psikoloji
29
36
2149-4622
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
3334341
2019-12-05 15:17:06
Özgün Makale