çalıştı 1
Küreselleşme Bağlamında Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi İçin Psikolojik Sahiplenme ve İç Girişimciliğin Rolü: Kuramsal Bir Analiz

Küreselleşme Bağlamında Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi İçin Psikolojik Sahiplenme ve İç Girişimciliğin Rolü: Kuramsal Bir Analiz

4346790
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Küreselleşme Bağlamında Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi İçin Psikolojik Sahiplenme ve İç Girişimciliğin Rolü: Kuramsal Bir Analiz
ERÇELİK MEHMET AKİF,UÇAR ZEKİ
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
12
2018
6
2
158
176
2147-5962
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
3237065
2021-12-29 13:12:03
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/32431/364274