çalıştı 1
TIG Yöntemi ile Ostenitik Paslanmaz Çelik Yüzeyine Kaplanan Stellite 6FeMo Tabakasının Mikroyapı ve Sertlik Özelikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

TIG Yöntemi ile Ostenitik Paslanmaz Çelik Yüzeyine Kaplanan Stellite 6FeMo Tabakasının Mikroyapı ve Sertlik Özelikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

4310033
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
TIG Yöntemi ile Ostenitik Paslanmaz Çelik Yüzeyine Kaplanan Stellite 6FeMo Tabakasının Mikroyapı ve Sertlik Özelikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
TURHAN HÜSEYİN,ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
6
2018
7
1
22
31
2147-3129
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
3194963
2018-07-09 14:26:41
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/doi/10.17798/bitlisfen.395782