4284398
Uluslararası
Özet bildiri
Sporda Stratejik Bir Yönetim Aracı Olarak Sosyal Sermaye Kavramı ve Uluslararası Karşılaştırmalar
AYDOĞDU VOLKAN,YÜCE ARİF,KATIRCI HAKAN
I.International Congress Of Physical Education, Sport, Recreation And Dance
İngilizce
Yayımlanmış
03.05.2018
Basılı
Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Sözlü Sunum
28.04.2018
26.04.2018