Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Medya Kullanımı ve BeşFaktör Kişilik Özelliği İle İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinden Bir Araştırma

4233284
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Medya Kullanımı ve BeşFaktör Kişilik Özelliği İle İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinden Bir Araştırma
IŞIK METİN, KAPTANGİL İREM
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Türkçe
4
2018
7
2
695
717
2147-1185
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
3106703
2023-05-02 13:40:24
Özgün Makale
http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/36183/361081