çalıştı 1
Metric Properties of a Space-like Rational Bezier Curve with a Time-like Principal Normal

Metric Properties of a Space-like Rational Bezier Curve with a Time-like Principal Normal

4209072
Uluslararası
Hakemli
MathSciNet ,Global Impact Factor,Index Copernicus,Open Access Journal,Zentralblatt fur Mathematik (Germany) ,MathSciNet (Mathematical Reviews),Global Impact Factor,Index CopernicusOpen Access Journal.
Metric Properties of a Space-like Rational Bezier Curve with a Time-like Principal Normal
KUŞAK HATİCE
Konuralp Journal of Mathematics
İngilizce
4
2018
6
1
144
148
2147-625X
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
3078791
2019-01-02 16:14:24
Özgün Makale
www.dergipark.gov.tr/konuralpjournalmath