Şer’iyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Ayntab Şehrinde Ailenin Oluşumu (1600-1650)_(Türetilmiş çalışmadır.)

417809
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Şer’iyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Ayntab Şehrinde Ailenin Oluşumu (1600-1650)_(Türetilmiş çalışmadır.)
KOÇAK ZÜLFİYE
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Türkçe
9
2010
44
291
305
1300-9052
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
1348649
2019-10-30 11:41:47
Özgün Makale
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423872043.pdf